ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ


Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας

26ης Οκτωβρίου 43

54627 Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2310502172 - fax 2310502170 - email tedkthes@hol.gr

 

Θεσσαλονίκη 11-11-2011

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για τη δημιουργία ιστοσελίδας της ΠΕΔ/ΚΜ

 

Η ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας αναζητά εταιρία κατασκευής διαδικτυακού λογισμικού η οποία θα μπορεί να αναλάβει τη φιλοξενία διαδικτυακού τόπου και τη δημιουργία του ιστοτόπου της. Η ενδιαφερόμενη θα πρέπει:

Να έχει κατασκευάσει τουλάχιστο τέσσερις (4) ιστότοπους για νομικά πρόσωπα και τουλάχιστο έναν (1) εξ αυτών για αυτοδιοικητικό φορέα.

Να προσκομίσει (μετά την ανάθεση) τρεις τουλάχιστο δημιουργικές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό του δικτυακού τόπου.

Να διαθέτει ανεπτυγμένο λογισμικό σχεδιασμού και διαχείρισης περιεχομένου (CMS) με δυνατότητα παραμετροποίησης του με απλό και κατανοητό τρόπο.

Να διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Να αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού διαχείρισης.

Να παρέχει τη δυνατότητα αποστολής μαζικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS.

Προϋπολογισμός 2.500€ και χρόνος περαίωσης 1 μήνας.

Οι προσφορές θα κατατεθούν στην Επιτροπή Αξιολόγησης για την Ιστοσελίδα της ΠΕΔΚΜ στα γραφεία της ΠΕΔΚΜ (26ης Οκτωβρίου 43 – 5ος όροφος) εντός 5 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο www.tedk.gr

Προδιαγραφές δημιουργίας ιστότοπου ΠΕΔΚΜ

 

 1. Το έργο περιλαμβάνει
 • Γραφιστική απεικόνιση των περιεχομένων με καλαίσθητο και λειτουργικό τρόπο. Το προσχέδιο θα πρέπει να συνδιαμορφωθεί με το Γραφείο Τύπου της ΠΕΔΚΜ και να εγκριθεί από τη Διοίκηση της.
 • Περιεχόμενο: Δυνατότητα ανάρτησης κειμένων, φωτογραφιών, εγγράφων, βίντεο και γραφιστικών απεικονίσεων (Λογότυπα κλπ) σε κατηγορίες και σελίδες που θα περιλαμβάνονται στο προσχέδιο.
 • Δυνατότητα υπερσυνδέσεων (links) με ιστοσελίδες των Δήμων- Μελών και άλλων φορέων σχετικών με την περιοχή και την Αυτοδιοίκηση.
 • Λειτουργία πολυεπίπεδης λειτουργίας με κλειστά και ανοιχτά πεδία. Στα δεύτερα με ειδικό προγραμματισμό να έχουν πρόσβαση ειδικές ομάδες χρηστών.
 • Δυνατότητα εγγραφής διευθύνσεων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε ειδικό πεδίο και αρχειοθέτησης τους.
 • Δυνατότητα μαζικής αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Λειτουργία μόνιμων πεδίων με εμφάνιση συνεχώς επικαιροποιούμενων ειδικών πληροφοριών (π.χ. πρόβλεψη καιρού, εορτολόγιο, πρωτοσέλιδα Τύπου), το είδος των οποίων θα συμπεριληφθεί στο προσχέδιο.
 • Λειτουργία διαφημιστικών υπερσυνδέσεων.
 • Δυνατότητα σε ειδικό πεδίο για διενέργεια δημοσκοπήσεων και λοιπών κινήσεων κοινωνικής διαβούλευσης με παράλληλη συλλογή, καταγραφή και επεξεργασία αποτελεσμάτων.
 • Δυνατότητα φιλοξενίας αρχειοθετημένων εγγράφων (Ενημερωτικών Δελτίων- Newsletter, αποφάσεων ΔΣ, ΕΕ και Επιτροπών Π.Ε.Δ.Κ.Μ.)
 • Πεδίο στην αγγλική γλώσσα, που θα περιλαμβάνει επιλεγμένες σελίδες σε μετάφραση.
 • Πεδίο για ηλεκτρονική επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Π.Ε.Δ.Κ.Μ.
 • Πεδίο για την ανάρτηση αποφάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ
 • Τα πεδία να διακρίνονται σε στατικά (με σταθερό περιεχόμενο) και δυναμικά (με δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσης).

 

Ενδεικτικά, οι Στατικές Περιοχές Πλοήγησης να περιλαμβάνουν:

 • Πληροφορίες για την εσωτερική οργάνωση της Π.Ε.Δ. (οργανωτική δομή, μέλη, αρμοδιότητες, στόχοι, τοποθεσία εγκατάστασης, επικοινωνία, κλπ).
 • Πληροφορίες σχετικές με τους Δήμους που συμμετέχουν στην υλοποίηση του Έργου.
 • Σύνδεση με τις πύλες άλλων οργανισμών, φορέων, Υπουργείων (Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, κλπ)

Ως δυναμικές ορίζονται οι λειτουργικές περιοχές (πεδία) οι οποίες θα περιλαμβάνουν πληροφορίες που απαιτούν συχνή ενημέρωση από τους «Εσωτερικούς Χρήστες» της Αναθέτουσας Αρχής.

Ενδεικτικά, οι Δυναμικές Περιοχές Πλοήγησης να περιλαμβάνουν:

 • Καταχώρηση δελτίων τύπου και ανακοινώσεων, εγγράφων κλπ,
 • Καταχώρηση περιεχομένου σχετικού με το έργο και τις αρμοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 • Καταχώρηση φωτογραφικού υλικού, κλπ.,
 • Σύνταξη και αποστολή newsletters,
 • Καταχώρηση γεγονότων / εκδηλώσεων / προορισμών,
 • Καταχώρηση /παρουσίαση πολιτιστικών / αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων σε συνδυασμό με σχετικές πληροφορίες.
 • Forums

Σημείωση: Τα  παραπάνω θα  εξειδικευτούν περαιτέρω  στο Προσχέδιο.

 

 1. Τεχνική υποστήριξη όλων των ανωτέρων με:

-        Την Προμήθεια - Εγκατάσταση τυχόν απαραίτητου Εξοπλισμού, Λογισμικού Συστήματος και Λογισμικού Εφαρμογών,

-        Την Σχεδίαση και Υλοποίηση της ιστοσελίδας και

-         Την ολοκλήρωση ενεργειών Εγκατάστασης και Ελέγχου/ Δοκιμών του Εξοπλισμού, του Λογισμικού Συστήματος και του site.

-        Υπηρεσίες Υποστήριξης της Λειτουργίας της Ιστοσελίδας

-        Υπηρεσίες Εκπαίδευσης – Κατάρτισης προσωπικού της Π.Ε.Δ.Κ.Μ..

-        Δυνατότητα ενημέρωσης της Ιστοσελίδας μέσω Διαδικτύου.

 

Ο Προϋπολογισμός του έργου είναι 2.500€ και το χρονοδιάγραμμα δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο. Για την εξεύρεση αναδόχου θα γίνει σχετική έρευνα αγοράς με συλλογή προσφορών και αξιολόγηση αυτών από τριμελή Επιτροπή που θα αποτελείται από την Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης, τον Υπεύθυνο Μηχανογράφησης, Τεκμηρίωσης και Οργάνωσης και τον Υπεύθυνο Τύπου της πρώην ΤΕΔΚ Ν.Θ.

 

Με εκτίμηση

 

Επικοινωνία με την ΤΕΔΚ Νομού Θεσσαλονίκης

Επικοινωνία με τους Δήμους του Νομού
Θεσσαλονίκης
Χρήσιμες Συνδέσεις

active³ 4.7 · © 2000 - 2017 IPS Ltd · Όροι χρήσης