Σοβαρές επιφυλάξεις για το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό 8/03

Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Θεσσαλονίκης, που έγινε στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της ΤΕΔΚ, Πλούτωνος 27, την 1η Οκτωβρίου 2003, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μετά από πρόσκληση του Προέδρου.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία γιατί σε σύνολο 25 (εικοσιπέντε) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 23 (είκοσι τρία) μέλη δηλαδή :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ :

Παπαγεωργόπουλος Βασίλειος, Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Μπάτος Νικόλαος, Δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Τσουκνιδάς Ιωάννης, Δήμαρχος Κουφαλίων, Αθανασιάδης Γεώργιος, Δήμαρχος Εγνατίας, Αλεξανδρίδης Παναγιώτης, Δήμαρχος Ευόσμου, Αρβανίτιδης Γεώργιος, Δήμαρχος Εχεδώρου, Δανιηλίδης Σίμος, Δήμαρχος Συκεών, Καραγιάννης Ιωάννης, Δήμαρχος Λαγκαδά, Καρτάλης Βασίλειος, Δήμαρχος Πυλαίας, Κυρίζογλου Λάζαρος, Δήμαρχος Αμπελοκήπων, Λαδόπουλος Ναθαναήλ, Δήμαρχος Νεάπολης, Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος Θέρμης, Πάσχος Δημήτριος, Δήμαρχος Λαχανά, Σερβετάς Δημήτριος, Δήμαρχος Τριανδρίας, Φραντζής Άγγελος, Δήμαρχος Αγίου Γεωργίου, Αφεντουλίδης Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος Καλαμαριάς, Γιουτίκας Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος Αξιού, Δράγας Αδάμ, Δημοτικός Σύμβουλος Βερτίσκου, Κουκουλεκίδης Παντελής, Δημοτικός Σύμβουλος Απολλωνίας, Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, Δημοτικός Σύμβουλος Θεσ/νίκης, Παπαδόπουλος Χαράλαμπος, Δημοτικός Σύμβουλος Κορώνειας, Σερασίδης Σάββας, Δημοτικός Σύμβουλος Χορτιάτη, Σιώπης Βασίλειος, Δημοτικός Σύμβουλος Κορώνειας.

ΑΠΟΝΤΕΣ :

Γεράνης Μιχάλης, Δήμαρχος Χορτιάτη, Τσιαπάρας Παντελής, Δημοτικός Σύμβουλος Λαγκαδά.

ΘΕΜΑ 1ο : Προτάσεις και παρατηρήσεις επί του Σχεδίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. για το νέο Κώδικα για την Αυτοδιοίκηση.

Εισηγητής του θέματος είναι ο κ. Βασίλειος Παπαγεωργόπουλος, Πρόεδρος της ΤΕΔΚ και Δήμαρχος Θεσ/νίκης ο οποίος παρουσίασε τη σχετική ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα:

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία και το ρόλο των Τοπικών Αρχών στην Ελλάδα, είναι κοινός τόπος ότι χρήζει αλλαγών και βελτιώσεων. Ιδιαίτερα μετά την πρόσφατη Συνταγματική αναθεώρηση το θεσμικό πλαίσιο της Τ.Α. καλείται:

 • να αποσαφηνίσει τις Συνταγματικές ρυθμίσεις
 • να προσεγγίσει το Ευρωπαϊκό μοντέλο λειτουργίας των τοπικών αρχών
 • να ενισχύσει την αποκέντρωση και την επικουρικότητα
 • να κατοχυρώσει τη θεσμική και οικονομική αυτοτέλεια των τοπικών αρχών
 • να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των τοπικών αρχών

Με αυτούς τους θεμελιώδεις άξονες ως βασικές συνιστώσες μιας γενναίας θεσμικής μεταρρύθμισης στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι προσδοκίες μας διαψεύσθηκαν καθώς η πρόταση που υπέβαλε το Υπουργείο Εσωτερικών στην ΚΕΔΚΕ όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει στη ρίζα τους τα προβλήματα και δεν ακολουθεί την Ευρωπαϊκή κατεύθυνση, αλλά αντίθετα υποβάλει την Τ.Α. σε μια ισχυρά εξαρτημένη σχέση με την κεντρική εξουσία. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε επισημάνει την ανάγκη για την πραγματική σύγκλιση της αυτοδιοίκησης, που είναι βασική προϋπόθεση για την πραγματική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση και την άρση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων.

Η αυτοτέλεια και ο αυτοδιοικητικός ρόλος των ΟΤΑ, αντί να αποκτούν περισσότερους βαθμούς ελευθερίας και αυτονομίας, ευθύνης και παραγωγικότητας, ελέγχονται ασφυκτικά από την κεντρική εξουσία. Το σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών συντηρεί μια πραγματικότητα που έχει οδηγήσει σε συρρίκνωση κι αδιέξοδο το θεσμό της Τ.Α., καθώς δεν υπάρχει καμιά ουσιαστική αλλαγή στη φιλοσοφία και το ρόλο της. Δεν κάνει πράξη την αποκέντρωση, την εγγύτητα και την επικουρικότητα. Αντί να φέρνει τις αποφάσεις και τα έργα κοντά στον πολίτη με την αξιοποίηση της Τ.Α., στην πράξη αποδέχεται και επεκτείνει το καθεστώς της υποτέλειας στην κεντρική εξουσία και καλεί την Τ.Α. να συμβιβασθεί με την διαχείριση της τοπικής μιζέριας, με τα μικρά, με τα ασήμαντα, με τα ζημιογόνα.

Η βασική προϋπόθεση για την αναγέννηση της αυτοδιοίκησης, είναι πρώτον να διασφαλιστεί η αυτοτέλεια και η αυτοδυναμία των ΟΤΑ και δεύτερον να ξεκαθαριστούν αρμοδιότητες και πόροι. Στο θεσμικό επίπεδο είναι ανάγκη να ξεκαθαριστούν οι σχέσεις ανάμεσα στην εκτελεστική εξουσία και την αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητας. Ζητούμε αξιοπιστία κι εμπιστοσύνη. Ζητούμε ακόμη τη διασφάλιση των πόρων. Τα έσοδα του δημοσίου από τις τοπικές κοινωνίες πρέπει να εισπράττονται στην πηγή, και να αποδίδονται κατά ένα ποσοστό μέχρι και 50% στις ίδιες τις τοπικές κοινωνίες από τις οποίες και προέρχονται. Τα δημόσια έργα και οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στον πολίτη και το κυριότερο να ελέγχονται όσο το δυνατόν πιο άμεσα απ’ αυτόν.

Η ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων θα έπρεπε να είναι η πεμπτουσία και ο βασικός σκοπός της αναθεώρησης του Δ.Κ.Κ.

Ακολουθούν οι γενικές παρατηρήσεις – προτάσεις επί της πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ στο Παράρτημα 3 παρουσιάζονται άλλες λεπτομερείς κατ’ άρθρο παρατηρήσεις – προτάσεις:

 1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Στην πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών ουσιαστικά επαναλαμβάνονται οι υφιστάμενες αρμοδιότητες των ΟΤΑ. Καμία βελτίωση δεν παρατηρείται σε σχέση με τις αρμοδιότητες των ΟΤΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στους Καποδιστριακούς Δήμους, όσο και στα Μητροπολιτικά Κέντρα. Η θεσμική σύγκλιση της Ευρωπαϊκής με την Ελληνική Τ.Α. στον τομέα των αρμοδιοτήτων παραμένει το μεγάλο ζητούμενο.

  1. ΤΟΠΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
  2. Η Συνταγματική Επιταγή για τη διαχείριση των Τοπικών Υποθέσεων από τους Δήμους, υπαγορεύει τον ακριβή καθορισμό του όρου Τοπικές Υποθέσεις σε θεσμικό επίπεδο. Με την έννοια αυτή στο πλαίσιο του νέου Δ.Κ.Κ. θα πρέπει να κωδικοποιηθούν όλες οι Τοπικές Υποθέσεις και οι αναλυτικές αρμοδιότητες που τις συνιστούν και τις οποίες ασκούν οι ΟΤΑ, ώστε επί αυτών να ασκείται πολιτικός και διαχειριστικός έλεγχος, τόσο σε επίπεδο Μητροπολιτικών Κέντρων όσο και σε επίπεδο Περιφέρειας.

  3. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
  4. Η προτεινόμενη οργάνωσή τους μέσα από την προβλεπόμενη στο υφιστάμενο Δ.Κ.Κ. δομή των Συνδέσμων (άρθρα 205-211), κανένα καινούριο θεσμικό στοιχείο δεν εισάγει, παρ’ όλες τις εξαγγελίες που έχουν προηγηθεί για τη δημιουργία Μητροπολιτικών Δήμων. Αντίθετα επιτρέπει στο Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας να μεταβάλει τη σύνθεση των Μητροπολιτικών Συνδέσμων με την υποχρεωτική συμμετοχή νέων μελών σ’ αυτούς, μεταβάλλοντας το συσχετισμό στη διοίκησή του και στην ουσία φαλκιδεύοντας την ίδια τη λαϊκή εντολή. Σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιμείνει στη δημιουργία των Μητροπολιτικών Συνδέσμων απαραίτητη είναι η υιοθέτηση και η θεσμική ρύθμιση της πρότασης του Προέδρου της ΚΕΔΚΕ, σύμφωνα με την οποία στα Μητροπολιτικά Κέντρα Αθηνών και Θεσσαλονίκης οι Δήμαρχοι Αθηναίων και Θεσσαλονίκης θα πρέπει να είναι οι Πρόεδροι των Μητροπολιτικών Συνδέσμων. Είναι, ωστόσο, ανάγκη να δημιουργηθεί ένας νέου τύπου Μητροπολιτικός Δήμος με ενισχυμένες αρμοδιότητες που να αναλάβει τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων σε μητροπολιτικό επίπεδο και να εκφράσει γνήσια και άμεσα τη λαϊκή βούληση. Σε κάθε περίπτωση η Μητροπολιτική Διοίκηση θα πρέπει να αναλάβει το σύνολο των κρατικών εξουσιών, πόρων και αρμοδιοτήτων που σήμερα υπάρχουν και λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο, προκειμένου να αξιοποιήσει τον δημόσιο τοπικό πλούτο προς όφελος των πολιτών και συγκεκριμένα τις Μητροπολιτικές Λειτουργίες, τους Αναπτυξιακούς Πυλώνες, τους Αναπτυξιακούς Στόχους, τους Φυσικούς Πόρους, όπως αναλύονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα 1. Για τη μεταβίβαση των γενικών αυτών αρμοδιοτήτων τεκμαίρεται η δυνατότητα των ΟΤΑ, είτε για την ιδιοκτησία, είτε για το σχεδιασμό, είτε για τη διαχείριση, είτε για την αδειοδότηση, είτε για τον έλεγχό τους, και μετά τη θεσμική ολική η μερική απόδωσή τους στην Τ.Α. απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση για κάθε αρμοδιότητα χωριστά, που θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και προτάσεων της ΚΕΔΚΕ προς την κυβέρνηση για την θέσπιση των κατάλληλων νομοθετικών ρυθμίσεων (Υπουργικές Αποφάσεις κ.α.) Επισυνάπτονται παραδείγματα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στο Παράρτημα 2, μερικά από τα οποία μπορούν να θεσμοθετηθούν άμεσα.

  5. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΙ ΔΗΜΟΙ - ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
  6. Μετά τη μεταρρύθμιση των αναγκαστικών συνενώσεων και την εμπειρία που αποκτήθηκε, νέες και σημαντικές αρμοδιότητες μπορούν να ασκήσουν και οι Καποδιστριακοί Δήμοι. Ο θεσμός των Συμπολιτειών που δοκιμάστηκε αλλά δεν λειτούργησε, προωθείται και πάλι (άρθρο 212) με καθοριστικό το ρόλο του Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας ο οποίος όπως και στην περίπτωση των Μητροπολιτικών Συνδέσμων, μπορεί να μεταβάλει τη σύνθεση των Δήμων-μελών του Συνδέσμου και να ρυθμίζει κατά το δοκούν τη σύνθεση της διοίκησής τους. Οι Δήμοι θα πρέπει να συμμετέχουν με ελεύθερη βούληση στις Συμπολιτείες και να θεσμοθετηθούν κίνητρα για τη συμμετοχή τους. Επιπλέον στις Συμπολιτείες τις εισφορές των Δήμων – μελών τις καθορίζει ο Υπουργός Εσωτερικών χωρίς καν “γνώμη” ούτε των Δήμων – μελών της Συμπολιτείας, ούτε των Τ.Ε.Δ.Κ., ούτε της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.!… Καμία απόφαση για το ύψος των εισφορών δεν θα πρέπει να λαμβάνεται αν υπάρχει αντίρρηση από κάποιο Δήμο – μέλος της Συμπολιτείας, εκτός αν αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ. της οικείας ΤΕΔΚ.

  7. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  8. Ο καθορισμός των γεωγραφικών ορίων των Δήμων που μπορούν να συνάψουν Συμβάσεις Διαδημοτικής Συνεργασίας προτείνεται να γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, γεγονός που μπορεί να διαμορφώσει τη σύνθεση των οργάνων της διαδημοτικής συνεργασίας κατά το δοκούν της εκάστοτε κεντρικής εξουσίας. Οι σχετικές αποφάσεις αντιβαίνουν τη λογική της ελεύθερης συνεργασίας μεταξύ των Δήμων. Επιπλέον το κράτος θα μπορεί να συμμετέχει στις Συμβάσεις διαμορφώνοντας και πάλι τους συσχετισμούς, και χρηματοδοτεί τις διαδημοτικές δράσεις με 50%, χωρίς ωστόσο να καθορίζεται ο τρόπος δημιουργίας του λογαριασμού χρηματοδότησης των Συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται υποχρεωτική η συμμετοχή των Δήμων σε τέτοιες εξηρτημένες από την κεντρική εξουσία Συμβάσεις. Το αποτέλεσμα είναι το κράτος να παρεμβαίνει δια της πλαγίας και να ρυθμίζει αρμοδιότητες, υπηρεσίες και έργα της Τ.Α. μειώνοντας ακόμη περισσότερο την ανεξαρτησία της Τ.Α. Οι Δήμοι θα πρέπει να συνάπτουν τέτοιες Συμβάσεις Διαδημοτικής Συνεργασίας οικειοθελώς και το κράτος θα πρέπει να τις χρηματοδοτεί χωρίς να παρεμβαίνει στη λειτουργία των Διαδημοτικών Συνεργασιών, πλην των θεσπισμένων ελέγχων για τους Ο.Τ.Α.

  9. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  10. Είναι απαράδεκτο να διατηρείται το καθεστώς της μονομερούς και υποχρεωτικής αναπροσαρμογής των εισφορών των Δήμων προς τους Συνδέσμους που συμμετέχουν, με απλή απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου και με επικύρωση από τον Υπουργό. Θα πρέπει η απόφαση αναπροσαρμογής των εισφορών να τίθεται και στην κρίση του υπόχρεου Δήμου αλλά και της οικείας ΤΕΔΚ. Η δυνατότητα εξάλλου να επιβάλουν οι Σύνδεσμοι τέλη απευθείας στους κατοίκους Δήμου μέλους τους, θα πρέπει να συνοδευτεί με θεσμοθέτηση της υποχρέωσής τους για αντίστοιχη μείωση των τακτικών εισφορών του συγκεκριμένου Δήμου προς το Σύνδεσμο.

  11. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
  12. Η αρχή της εγγύτητας και της επικουρικότητας βρίσκει εφαρμογή στις αρμοδιότητες των Δημοτικών Διαμερισμάτων και στην αποκέντρωση συγκεκριμένων σημαντικών δραστηριοτήτων. Ο ρόλος τους στην πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών παραμένει ως έχει καθώς καμία νέα διάταξη δεν προβλέπεται. Απαιτείται η θεσμική ανάδειξη των Δ.Δ., τόσο σε επίπεδο Μητροπολιτικών Κέντρων, όσο και σε επίπεδο Καποδιστριακών Δήμων σε κύτταρα κοινωνικής συνοχής και σε διαύλους επικοινωνίας με τους πολίτες και εξυπηρέτησής τους.

  13. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

Στο σχέδιο Κώδικα του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπεται η δυνατότητα των Υπουργείων να υποκαθιστούν και να αναλαμβάνουν την αρμοδιότητα ενός ΟΤΑ στην περίπτωση που αυτή δεν ασκείται από τον ΟΤΑ. Πρόκειται για μια εξόφθαλμη οδό αφαίρεσης αρμοδιοτήτων κατά την κρίση των Υπουργείων που ακυρώνει το θεσμικό περιεχόμενο της αυτοδιοικητικής μεταρρύθμισης κι αυξάνει το βαθμό εξάρτησης από την κεντρική εξουσία. Η εν λόγω πρόβλεψη στο άρθρο 22 παρ. 6 θα πρέπει να τροποποιηθεί: “Η δυνατότητα των Υπουργείων να υποκαθιστούν και να αναλαμβάνουν την αρμοδιότητα ενός Ο.Τ.Α. στην περίπτωση που αυτή δεν ασκείται από αυτόν αδικαιολόγητα”.

 1. ΠΟΡΟΙ
  1. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
  2. Στο νέο θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να κατοχυρωθεί η αρχή της οικονομικής αυτονομίας των ΟΤΑ. Οι πόροι που διαχειρίζονται οι ΟΤΑ ελέγχονται ως προς τη νομιμότητα των πράξεων από τα αρμόδια όργανα και ως προς την αποτελεσματικότητά τους από τους πολίτες. Αυτός είναι ο σύγχρονος Ευρωπαϊκός αυτοδιοικητικός δρόμος. Το νέο θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να επιτρέπει τη δυνατότητα σχεδιασμού και ιεράρχησης των προτεραιοτήτων της εκάστοτε δημοτικής αρχής και όχι να την περιορίζει σε διαχειριστικά κλισέ, που μετατρέπουν την Τ.Α. σε γραφειοκρατικό μηχανισμό χωρίς όραμα και κατεύθυνση. Αναφορικά, εξάλλου, με την κατανομή των πόρων της Τ.Α., το Υπουργείο Εσωτερικών δεν θα πρέπει να λαμβάνει καμία απόφαση, χωρίς να λάβει υπόψη του την εισήγηση της ΚΕΔΚΕ.

  3. ΠΑΛΑΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
  4. Είναι πρόσφατοι οι αγώνες που έδωσε η Τ.Α. για τη διασφάλιση και απόδοση των θεσμοθετημένων πόρων από την κεντρική εξουσία. Στην πρόταση ωστόσο του Υπουργείου Εσωτερικών δεν ενσωματώνονται οι διατάξεις των ν.1828/89 και ν.2539/97 που χρηματοδοτούν τη λειτουργία των ΟΤΑ και την ανταπόκρισή τους στις μέχρι τη Συνταγματική Αναθεώρηση αρμοδιότητες. Η ενσωμάτωση των διατάξεων που καθορίζουν τους πόρους των ΟΤΑ στο νέο Δ.Κ.Κ. είναι απαραίτητη και μάλιστα με τις τροποποιήσεις που προτάθηκαν στα Συνέδρια της ΚΕΔΚΕ στη Χαλκιδική 2000 και στη Θεσσαλονίκη 2001.

  5. ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
  6. Η εφαρμογή του Συντάγματος (άρθρο 102) για τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων στους Δήμους, όταν μεταβιβάζονται αρμοδιότητες, θα πρέπει να αποκτήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο. Στην πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών δεν διασφαλίζεται η εφαρμογή της συνταγματικής επιταγής και δεν λαμβάνεται καμία πρόνοια για την κοστολόγηση των νέων αρμοδιοτήτων. Πρέπει να θεσμοθετηθεί η διαδικασία αξιολόγησης του κόστους κάθε νέας αρμοδιότητας, είτε αυτή μεταβιβάζεται από την κεντρική εξουσία, είτε ανατίθεται από την κεντρική εξουσία στην Τ.Α., καθώς και η διαδικασία διασφάλισης και απόδοσης των απαραίτητων πόρων, πλέον των όσων προβλέπονται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τις παλαιές αρμοδιότητες και χωρίς να μεσολαβεί στην κατανομή των πόρων για τις καινούριες αρμοδιότητες η κεντρική εξουσία. Η κοστολόγηση κάθε νέας αρμοδιότητας πρέπει να ανατεθεί σε Ανεξάρτητη Αρχή.

  7. ΟΦΕΙΛΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ
  8. Η θεσμοθέτηση του τρόπου απόδοσης των παρακρατηθέντων μέχρι σήμερα πόρων της Τ.Α. εξ αιτίας της μη εφαρμογής των νόμων από την κεντρική εξουσία, θα πρέπει να προβλεφθεί στο νέο Δ.Κ.Κ., καθώς αποτελεί και δέσμευση της Κυβέρνησης στο πρόσφατο Έκτακτο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ για τα Οικονομικά των ΟΤΑ. Η απόδοση των πόρων θα πρέπει να γίνει σε διάστημα το πολύ έξι ετών και για το σύνολο αυτών που θα προκύψει ύστερα από κοινή επεξεργασία της ΚΕΔΚΕ με την Κυβέρνηση.

  9. ΔΑΝΕΙΑ
  10. Στην πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών παραμένει το ίδιο ανώτατο όριο για τη λήψη απόφασης δανεισμού με απόλυτη πλειοψηφία του Δ.Σ. ανεξάρτητα από το μέγεθος του Δήμου. Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί κλίμακα ανώτατου ορίου δανεισμού με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του Δ.Σ., αναλογικά με τον πληθυσμό του Δήμου. Στις περιπτώσεις επιτρεπόμενου δανείου θα πρέπει να συμπεριληφθεί η ανάγκη κάλυψης υποχρεώσεων του ΟΤΑ οι οποίες δημιουργούνται με αποφάσεις, επιδόματα και υποχρεωτικές εισφορές που επιβάλει η κεντρική εξουσία.

  11. ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ
  12. Οι συνεχείς ρυθμίσεις χρεών τρίτων προς τους ΟΤΑ θα πρέπει να σταματήσουν γιατί δυναμιτίζουν τους προϋπολογισμούς των Δήμων και προκαλούν τους πολίτες να μην είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους Δήμους, καθώς περιμένουν νέες και νέες ρυθμίσεις. Η δυνατότητα ρύθμισης των προσαυξήσεων και μόνον, των οφειλών τρίτων προς τους Δήμους, θα πρέπει να αποφασίζεται μόνο με τη “σύμφωνη γνώμη” της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και η εφαρμογή της να είναι στην ευχέρεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να περιέλθει στο Δ.Σ. η δυνατότητα του Υπουργού Εσωτερικών να καθορίζει το ύψος των οφειλών για τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (Άρθρο 233, παρ.5).

  13. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  14. Υπάρχει μια ωραία περιγραφή στο Άρθρο 270 της πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών, αλλά δεν διασφαλίζεται από το κράτος ή με άλλο τρόπο η διαδικασία χρηματοδότησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Χωρίς αυτό η εκπόνησή τους μόνο μελετητικό ενδιαφέρον παρουσιάζει. Στην περίπτωση μάλιστα αναθεώρησή τους (Άρθρο 274, παρ.β) δεν υπάρχει δέσμευση του κράτους για δεσμευτική προθεσμία έγκρισής τους, ενώ στην περίπτωση βράβευσης κάποιου Δήμου (Άρθρο 275) θα πρέπει να καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο θα πραγματοποιείται η βράβευση αυτή.

  15. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
  16. Τα κονδύλια των ΚΑΠ που αφορούν τις αρμοδιότητες που εντάσσονται στις χαρακτηριζόμενες Οριζόντιες Δράσεις, κατανέμονται από το Υπουργείο Εσωτερικών χωρίς κριτήρια και τις περισσότερες φορές για την εξυπηρέτηση κομματικών σκοπιμοτήτων. Για το λόγο αυτό τα εν λόγω κονδύλια θα πρέπει να ενταχθούν στους ΚΑΠ και οι Οριζόντιες Δράσεις να καταργηθούν.

  17. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
  18. Στην πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών δεν αντιμετωπίζεται το μείζον ζήτημα της αναγκαστικής εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων κατά των Δήμων που υποχρεούνται σε αποζημιώσεις ιδιοκτητών απαλλοτριούμενων ή ρυμοτομούμενων εκτάσεων. Θα πρέπει να προβλεφθεί ρητή δέσμευση ότι η αποζημίωση εκτάσεων που πολεοδομούνται με Υπουργικές Αποφάσεις ή Προεδρικά Διατάγματα αποτελεί υποχρέωση της κεντρικής εξουσίας.

  19. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
  20. Το καθεστώς της σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων με τα Υπουργεία πρέπει να αλλάξει, καθώς και μεροληπτικό είναι για τη στήριξη των Δημάρχων που στηρίζονται από το εκάστοτε κυβερνών κόμμα, και αδιαφανές είναι, αφού τα Υπουργεία συμμετέχουν πολλές φορές τυπικά για τη νομιμοποίηση των Συμβάσεων, αλλά και αναποτελεσματικό είναι, αφού τα Υπουργεία ακόμη κι αν συμμετέχουν οικονομικά, σε πολλές περιπτώσεις υπογράφουν Συμβάσεις χωρίς να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, με αποτέλεσμα να χρεώνονται οι Συμβαλλόμενοι Δήμοι. Ιδιαίτερα για τις Προγραμματικές Συμβάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού θα πρέπει να καταργηθεί η πρωτοφανής πρόβλεψη συμμετοχής εκπροσώπου του Υπουργείου στο Δ.Σ. των Δημοτικών Επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε τέτοιες Συμβάσεις. Δεδομένου ότι το Κράτος συμμετέχει στην θεσμοθετημένη Επιτροπή Ελέγχου των Προγραμματικών Συμβάσεων. Οι Προγραμματικές Συμβάσεις θα πρέπει να συνάπτονται μετά από σύμφωνη γνώμη της οικείας ΤΕΔΚ, η οποία θα πρέπει να ελέγχει εάν το Υπουργείο ή ο Δημόσιος φορέας που συμμετέχει στη Σύμβαση είναι συνεπής στις οικονομικές υποχρεώσεις του σε υφιστάμενες Προγραμματικές Συμβάσεις με Δήμους του οικείου νομού. Στην περίπτωση αυτή δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η σύναψη Σύμβασης με Υπουργείο που δεν είναι συνεπές στις ανειλημμένες υποχρεώσεις του έναντι άλλων Δήμων του οικείου νομού.

  21. ΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ
  22. Οι αγορές που απελευθερώνονται αλλά και η αποκρατικοποίηση των πρώην Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, σε συνδυασμό με τη γενικότερη λειτουργία των πόλεων και οικισμών, που έχει ανάγκη τη βέλτιστη αξιοποίηση του δημόσιου χώρου, υπαγορεύουν τη θεσμοθέτηση της δυνατότητας των ΟΤΑ να διαχειρίζονται τους υπόγειους, επίγειους και υπέργειους κοινόχρηστους χώρους και να επιβάλουν τέλη χρήσης τους. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ορθολογική κι ασφαλής ανάπτυξη των δικτύων και των χρήσεων, επιτυγχάνεται συντονισμός έργων και προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος και διασφαλίζονται πόροι από παραγωγικές δραστηριότητες για κοινωφελείς και περιβαλλοντικούς σκοπούς.

  23. ΟΜΟΛΟΓΕΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα των ΟΤΑ να εκδίδουν ομολογίες για την επίτευξη αναπτυξιακού ή κοινωνικού σκοπού, όπως εκδίδει το δημόσιο ομόλογα με την εγγύησή του. Θα δοθεί έτσι η δυνατότητα υλοποίησης μεγάλων έργων ή παροχής υπηρεσιών από τους ΟΤΑ και τα οποία απαιτούν σημαντικές επενδύσεις αλλά δημιουργούν και προστιθέμενη αξία από την οποία μπορούν να επωφελούνται απ’ ευθείας οι πολίτες.

 1. ΕΛΕΓΧΟΙ

Στην πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών καταστρατηγείται πλήρως η συνταγματική επιταγή που υπαγορεύει στο Κράτος “να ασκεί στους Ο.Τ.Α. εποπτεία που συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ και δεν επιτρέπεται να εμποδίζει την πρωτοβουλία και ελεύθερη δράση τους”.

  1. ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
  2. Οι έλεγχοι σκοπιμότητας των αποφάσεων των Ο.Τ.Α. από την Κυβέρνηση εισάγονται πλέον των άλλων ελέγχων και μέσω του ελέγχου “νομιμότητας” που προβλέπει μία τριμελή “Επιτροπή Ελέγχου Νομιμότητας των αποφάσεων των Δημοτικών Συμβουλίων”, η οποία αποτελείται από ένα μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και δύο διορισμένους από τον Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας υπαλλήλους της Περιφέρειας!… (Άρθρο 162 παρ.2). Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα στην εν λόγω “επιτροπή του άρθρου 18” συμμετείχε ένας εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ. Στις Επιτροπές Ελέγχου Νομιμότητας δεν θα πρέπει να συμμετέχει ούτε εκπρόσωπος του δημοσίου, ούτε της Τ.Α. παρά μόνον εκπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή Δικαστικοί.

  3. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Δεν διασφαλίζεται επίσης ότι ο προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο θα είναι αυστηρά και μόνον έλεγχος νομιμότητας και όχι σκοπιμότητας, όπως εν μέρει γίνεται σήμερα σε Αθήνα, Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να προσδιοριστούν με περιοριστική απαρίθμηση και σαφήνεια οι “Τοπικές Υποθέσεις” και ως εκ τούτου ακριβείς αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α..

 1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΒΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 2. Στο νέο Δ.Κ.Κ. θα πρέπει να προβλεφθεί η σχέση των Δήμων με τη Νομαρχιακή και την αιρετή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση για την οποία θα πρέπει να γίνει ανάλογος με την Τοπική Αυτοδιοίκηση προσδιορισμός αρμοδιοτήτων αποκεντρώνοντας κρατικές αρμοδιότητες του σημερινού Γεν. Γραμματέα της Περιφέρειας. Θα πρέπει επίσης να ξεκαθαριστεί το μέλλον της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και να προσδιοριστούν οι αρμοδιότητες και οι πόροι της.

 3. ΘΕΜΑΡΑ ΑΙΡΕΤΩΝ
 4. 5.1 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

  Θα πρέπει να προβλεφθεί η απόδοση της χορηγίας Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων που υπηρετούσαν στον Δημόσιο Τομέα και πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν ή συνταξιοδοτούνται.

  5.2 ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΤΑ

  Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί για τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ δικαίωμα σε έξοδα παράστασης.

 5. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
 6. 6.1 ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

  Η κεντρική εξουσία αποφασίζει για την τύχη των συλλογικών συμβάσεων, για αυξήσεις, επιδόματα και γενικά ασκεί εισοδηματική πολιτική χωρίς καν να ζητά τη γνώμη της ΚΕΔΚΕ, η οποία είναι απούσα από τις σχετικές διαπραγματεύσεις, σε αντίθεση με τον τρόπο με τον οποίο η κεντρική εξουσία καταρτίζει τις Εθνικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, οπότε και διαπραγματεύεται, τόσο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, όσο και των εργοδοτών. Το καθεστώς αυτό πρέπει να σταματήσει και να θεσμοθετηθεί ο ρόλος της ΚΕΔΚΕ ως ισότιμου εταίρου της κυβέρνησης στις συζητήσεις για την εισοδηματική πολιτική και τα επιδόματα των εργαζομένων στους ΟΤΑ.

  6.2ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

  Στην περίπτωση διάλυσης μιας Δημοτικής Επιχείρησης θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η πρόβλεψη της μεταβίβασης των υποχρεώσεων στους Δήμους μετόχους.

 7. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

7.1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Η κεντρική εξουσία δημιουργεί ανώνυμες εταιρίες σε καίριους τομείς των δραστηριοτήτων της, όπως είναι η οδοποιία (π.χ.Εγνατία Οδός Α.Ε.), τα μέσα ενημέρωσης (π.χ. ΕΡΤ Α.Ε.), οι μεταφορές (π.χ. ΟΣΕ Α.Ε.), τα κτιριακά έργα (π.χ. ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.), ενέργεια (π.χ ΔΕΠΑ Α.Ε., ΕΔΑ Α.Ε., ΕΠΑ Α.Ε.), οι τηλεπικοινωνίες (ΟΤΕ Α.Ε.), η ακίνητη περιουσία (π.χ. ΕΤΑ Α.Ε.), τα χηματιστηριακά (π.χ. Χ.Α.Α. Α.Ε.), και πολλές από αυτές δημιουργούν θυγατρικές εταιρίες (π.χ ΤΕLAS Α.Ε. από τη ΔΕΗ Α.Ε., ή Ασπροφως από τα ΕΛΠΕ Α.Ε.). Οι επιχειρήσεις μάλιστα αυτές χρηματοδοτούνται απ’ ευθείας από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, επιχορηγούνται από την κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να υλοποιήσουν έργα και να παρέχουν υπηρεσίες, ακόμη και για να ρυθμιστούν χρέη. Ο νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας θα πρέπει να προβλέψει, στα πλαίσια των Αναπτυξιακών Εταιριών, τη δυνατότητα δημιουργίας ανάλογων επιχειρήσεων που να αναλαμβάνουν έργα και υπηρεσίες από τους Δήμους μετόχους τους, να υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής και ιδιωτών στις εταιρίες αυτές και μάλιστα με πλειοψηφικό πακέτο, χωρίς να απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων του Δ.Σ. αλλά απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τη δυνατότητα εισόδου τους στο Χρηματιστήριο Αξιών, τη δυνατότητα παραχώρησης του management, τη δυνατότητα παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας κ.α. Θα πρέπει επίσης να καταργηθεί στην πρόταση του Υπουργείου Εσωτερικών η κατ’ ανώτατο ποσοστό συμμετοχή ΟΤΑ στο μετοχικό κεφάλαιο Αναπτυξιακών Εταιριών μέχρι το 33%, καθώς αποτρέπεται με τον τρόπο αυτό η δημιουργία τέτοιων επιχειρήσεων μεταξύ δύο ΟΤΑ (Άρθρο 309, παρ.5, εδάφ. γ).

7.2 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

Η μη πρόβλεψη της δυνατότητας των ΟΤΑ να δημιουργούν Κοινοπραξίες με άλλα Νομικά Πρόσωπα, προκειμένου να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς απόκτησης ακινήτων, ή άλλες διαδικασίες, έχουν δημιουργήσει προϋποθέσεις αποκλεισμού των ΟΤΑ από αυτές στο παρελθόν. Θα πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα κάθε ΟΤΑ να συνάπτει Κοινοπραξίες έναντι συγκεκριμένου σκοπού, ο οποίος μόλις επιτυγχάνεται, θα συνεπάγεται την ίδρυση μικτής επιχειρήσεως ύστερα από εκπόνηση μελέτης – επιχειρησιακού σχεδίου. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. για τη συμμετοχή σε ανώνυμη εταιρία θα πρέπει να λαμβάνονται από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ., όπως γίνεται και από τη Βουλή των Ελλήνων για τη συμμετοχή του δημοσίου σε Ανώνυμες Εταιρίες (Άρθρο 288, παρ.4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΝΕΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Τ.Α. ΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

 1. Μητροπολιτικές λειτουργίες
  1. Υπόγεια Δίκτυα
   1. Ύδρευση
   2. Αποχέτευση
   3. Φυσικό Αέριο
   4. Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα
   5. Ηλεκτρικά Δίκτυα
   6. Τηλεθέρμανση
   7. Σταθμοί αυτοκινήτων
  2. Επιφανειακά Δίκτυα
   1. Αστικές Συγκοινωνίες
   2. Εκπαίδευση – Σχολική Στέγη
   3. Πρωτοβάθμια Υγεία
   4. Κοινωνικές Υποδομές
   5. Δημόσια Περιουσία
   6. Κυκλοφορία – Στάθμευση – Τροχαία
   7. Δημοτική Αστυνομία
   8. Πολιτιστικές Υποδομές
   9. Ρέματα
   10. Στάδια
   11. Χωροταξία
   12. Πολεοδομία
  3. Εναέρια Δίκτυα
   1. Κεραίες κινητής τηλεφωνίας
   2. Ραδιοσυχνότητες
 2. Αναπτυξιακοί Πυλώνες
  1. Λιμάνια
  2. Διεθνής Έκθεση
  3. Κεντρικές Αγορές
  4. Χρηματιστηριακά Κέντρα
 3. Αναπτυξιακοί Στόχοι
  1. Γ’ ΚΠΣ - ΚΑΠ
  2. ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
  3. ΕΧΡΟ 2008
 4. Φυσικοί Πόροι
  1. Υδατικοί πόροι
   1. Θαλάσσιες ενότητες - Κόλποι
   2. Ποτάμια – Ρέματα
   3. Λίμνες

  2. Περιαστικά Δάση
   1. Εγκαταστάσεις αναψυχής
   2. Αναδάσωση - Πότισμα
   3. Αντιπλημμυρικά

  3. Ενεργειακοί Πόροι
   1. Αιολικά πεδία
   2. Γεωθερμικά πεδία
   3. Κοιτάσματα ορυκτών υδρογονανθράκων
   4. Υδατοπτώσεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

 1. ΔΙΚΤΥΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
 2. Μεταβίβαση στους Δήμους των Εταιριών Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) που έχουν στην κυριότητά τους τα δίκτυα διανομής και παροχής αερίου, τα οποία δημιουργούν και εκμεταλλεύονται για 30 χρόνια οι θυγατρικές Εταιρίες Παροχής Αερίου (το 51% των ΕΠΑ ανήκει στις ΕΔΑ).

 3. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
 4. Επιβολή τέλους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύων στις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ανάλογα με τη δυνατότητα διακίνησης συγκεκριμένων όγκων δεδομένων.

 5. ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
 6. Μεταβίβαση της ΕΥΑΘ Παγίων και του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει στο δημόσιο στην ΕΥΑΘ. Δημιουργία Τράπεζας Νερού ανά υδρολογική λεκάνη ή ευρύτερη ενότητα, πέρα από τα όρια του Μητροπολιτικού Κέντρου για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του υδατικού δυναμικού και των απαραίτητων κονδυλίων για τον εμπλουτισμό των υδροφορέων, την προστασία των φυσικών αποδεκτών και την εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων.

 7. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Προκειμένου να προωθηθεί η συμμετοχή της Τ.Α. στη διανομή του Ηλεκτρισμού προτείνεται η δημιουργία μικτών εταιρικών σχημάτων με τη ΔΕΗ, που θα αναλάβουν την κυριότητα των δικτύων διανομής στις πόλεις, την συντήρηση και την ανάπτυξή τους, και την προμήθεια του ηλεκτρισμού στους καταναλωτές, ώστε να αποκτηθεί η σχετική εμπειρία από την Τ.Α. και στη συνέχεια να περιέλθουν στην αποκλειστική κυριότητα της Τ.Α..

Μετά την υλοποίηση της πρότασης αυτής αλλά και την απελευθέρωση της διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας η Εταιρία της Τ.Α., μπορεί να αναλάβει Διαχειριστής του συστήματος διανομής με αρμοδιότητες τη λειτουργία, την εκμετάλλευση, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του δικτύου διανομής σ’ όλη την πόλη. Στο φορέα αυτό της διαχείρισης του δικτύου διανομής θα μπορούν να εντάσσονται και ιδιώτες που κατέχουν άδειες παραγωγής και έχουν πρόσβαση σε πελάτες της πόλης, καθώς και η ΔΕΗ. Το ποσοστό όμως της Τ.Α. κατά τα πρότυπα του Διαχειριστού του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (όπου την πλειοψηφία διαθέτει το δημόσιο) δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 51%. Στη φάση ωρίμανσης της αγοράς των πόλεων για απελευθέρωση, απαραίτητη κρίνεται η συμμετοχή των Εταιριών Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Τ.Α. στο διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στο τμήμα που σήμερα ανήκει στο Δημόσιο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΕΣΔΔΑ

 1. Αναφορές και Ερωτήσεις δημοτών (Άρθρο 21, παρ3,4)
 2. Είναι λάθος να απευθύνονται οι πολίτες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πρέπει να απευθύνονται στις Υπηρεσίες του Δήμου, ή στη Διοίκηση του Δήμου, που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του.

 3. Αρμοδιότητες (Αρθρο 22, παρ. κη)
 4. Στις αρμοδιότητες θα πρέπει να προστεθούν όσες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 και ιδίως η δυνατότητα των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης να σχεδιάζουν, να κατασκευάζουν και να διαχειρίζονται υπόγειους σταθμούς αυτοκινήτων.

 5. Παράβολα (Άρθρο 23, παρ.15)
 6. Τα παράβολα για την έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και για την ενεργοποίηση άλλων διοικητικών πράξεων, θα πρέπει να ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 7. Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων (Άρθρο 31)
 8. Θα πρέπει να ζητιέται η σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΚΕ για τη μεταβίβαση της κρατικής αρμοδιότητας όσο και για τη διασφάλιση των πόρων.

 9. Εφορευτικές Επιτροπές (Άρθρο 47, παρ.1)
 10. Είναι πρωτόγνωρη και ανεφάρμοστη στην πράξη η διάταξη για τη διενέργεια εκλογών από δύο Εφορευτικές Επιτροπές.

 11. Αντιπρόεδρος Δ.Σ. από τη μειοψηφία (Άρθρο 96, παρ.1)
 12. Η αναπλήρωση του προέδρου του Δ.Σ. που εκλέγεται από το σύνολο του, από εκπρόσωπο που εκλέγεται μόνο από τη μειοψηφία δημιουργεί έλλειμμα δημοκρατίας. Θα πρέπει να προβλεφθούν δύο θέσεις αντιπροέδρων, η μια εκ των οποίων θα εκλέγεται από τη μειοψηφία.

 13. Δημοτικές Παρατάξεις (Άρθρο 98)
 14. Θα πρέπει να προσδιοριστούν νομικά τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους και να μην αφήνονται στην κρίση της πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

 15. Έκπτωση Προέδρου Δ.Σ. (Άρθρο 99, παρ.4)
 16. Η προτεινόμενη έκπτωση του Προέδρου του Δ.Σ. από το αξίωμά του στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. μετά από αίτηση του ενός τρίτου των μελών του Δ.Σ. είναι πρωτοφανής καθώς στην ουσία καταργεί τη θεσμική αρμοδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. και γι αυτό το λόγο πρέπει να καταργηθεί.

 17. Συνεδρίαση Δ.Σ. κεκλεισμένων των θυρών (Άρθρο 100, παρ.1)
 18. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να ανήκει στο Προεδρείο του Δ.Σ. και να λαμβάνεται πάντοτε αιτιολογημένα.

 19. Αντιπρόεδρος στα Δημοτικά Διαμερίσματα (Άρθρο 148)
 20. Η θεσμοθέτηση της θέσης του Αντιπροέδρου όπως λειτουργούσε μέχρι σήμερα θα πρέπει να επανέλθει για λειτουργικούς και για λόγους δημοκρατίας

 21. Μετακινήσεις (Άρθρο 174 παρ.1)
 22. Θα πρέπει να προβλεφθεί και η δυνατότητα μετακίνησης εκτός Δήμου τόσο του προέδρου του Δ.Σ. όσο και των Δημοτικών Διαμερισμάτων.

 23. Αποζημιώσεις Δ.Σ. (Άρθρο 174, παρ.3)
 24. Θα πρέπει να προβλεφθεί αποζημίωση των Δημοτικών Συμβούλων που συμμετέχουν σε Επιτροπές και μέχρι τρεις το πολύ συνεδριάσεις Επιτροπών.

 25. Δαπάνες κηδείας (Άρθρο 174, παρ.4)
 26. Το μακάβριο δικαίωμα της κάλυψης των δαπανών της κηδείας στο ήμισυ της αντίστοιχης δαπάνης του Δημάρχου θα πρέπει να αναγνωρισθεί για όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους.

 27. Εκπρόσωποι των Δήμων σε συλλογικά όργανα (Άρθ.174–β)
 28. Οι εκπρόσωποι των Δημοτικών Συμβουλίων σε διάφορα συλλογικά όργανα θα πρέπει να είναι ανακλητοί και να αντικαθίστανται από το σώμα που τους εξέλεξε ή τους επέλεξε.

 29. Άδεια αιρετών (Άρθρο 174 – γ)
 30. Τη δυνατότητα της λήψης ειδικής άδειας δημοσίων υπαλλήλων που βρίσκονται – πέραν του Δημάρχου –στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. θα πρέπει να προβλέπει ο νέος Δ.Κ.Κ. σε μέγιστο αριθμό ημερών το ήμισυ της αντίστοιχης του Δημάρχου. Επίσης πρέπει να προβλεφθεί άδεια για τους δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους που είναι εκλεγμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για την άσκηση των καθηκόντων τους τόσο στις Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του, όσο και στις εκπροσωπήσεις του Δήμου.

 31. Διάθεση πιστώσεων με απόφαση Δημάρχου για έκτακτες ανάγκες (Άρθρο 222, παρ5β)
 32. Θα πρέπει να εξαιρεθεί η δυνατότητα αυτή των Δημάρχων στην περίπτωση που οι εν λόγω αρμοδιότητες ασκούνται από άλλες υπηρεσίες που φέρουν και την ευθύνη.

 33. Πρόστιμα για καθυστέρηση παροχής στοιχείων (Άρθρο 229 παρ.2)
 34. Η ευθύνη του Δήμου για το ενδεχόμενο καθυστέρησης στην αποστολή στοιχείων προς το Υπουργείο Εσωτερικών δεν μπορεί να έχει ποινικό αντίκτυπο τον περιορισμό των ΚΑΠ κατά 5-15%, γιατί με τον τρόπο αυτό για ευθύνη του Δήμου τιμωρούνται οι Δημότες!.. Υπάρχουν προβλέψεις για παράβαση καθήκοντος που μπορούν να φέρουν αποτελέσματα.

 35. Ελεγκτές – Ανακριτικοί Υπάλληλοι (Άρθρο 235, παρ.9)
 36. Η απόδοση ρόλου Ανακριτικού Υπαλλήλου στους Ελεγκτές είναι παράνομη.

 37. Κατανομή τόκων (Άρθρο 236, παρ.1)
 38. Χρήματα (τόκοι) από κεφάλαια της αυτοδιοίκησης κατανέμονται από τον Υπουργό Εσωτερικών κατά την κρίση του!... Η ρύθμιση αυτή πρέπει να καταργηθεί και οι τόκοι να εγγράφονται στα έσοδα του οικείου Δήμου την επόμενη χρονιά.

 39. Διοίκηση Επιχειρήσεων ΟΤΑ (Άρθρο 288, παρ 7)
 40. Η διοίκηση επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχουν οι ΟΤΑ δεν μπορεί να περιορίζεται στη συμμετοχή τους στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, ιδιαίτερα αν έχουν πλειοψηφικά πακέτα μετοχών.

 41. Ποινές ΟΤΑ για μη ένταξη Επιχειρήσεων ΟΤΑ στο Μητρώο (Άρθρο 290, παρ. 3)

Η καθυστέρηση υποβολής των στοιχείων για την εγγραφή μιας Δημοτικής Επιχείρησης στο Μητρώο Επιχειρήσεων ΟΤΑ δεν μπορεί να τιμωρεί τον ΟΤΑ που έχει την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς οι Επιχειρήσεις ΟΤΑ είναι αυτόνομα Νομικά Πρόσωπα που έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις και ακέραια ευθύνη έναντι του νόμου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπ’ όψιν του το υπ’ αριθμ. 3326/10-9-03 έγγραφο της ΚΕΔΚΕ, το νέο Κώδικα για την Αυτοδιοίκηση που προτείνεται από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και τα πρακτικά της Επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 3146/2003 για τη σύνταξη του, μετά από διαλογική συζήτηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο

1ο : Αποφασίζει ομόφωνα να ζητήσει

α) από την ΚΕΔΚΕ την πραγματοποίηση Έκτακτου Συνεδρίου με θέμα “Σύνταξη Νέου Δημοτικού και Κοινοτικού ΚΩΔΙΚΑ”, ώστε ο νέος Κώδικας για την Αυτοδιοίκηση να συνταχθεί από την Αυτοδιοίκηση με τη συμμετοχή όλων των Δημοτικών Αρχόντων

β) από την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε ένα πλατύ και ουσιαστικό διάλογο με την Αυτοδιοίκηση και όχι σε εσπευσμένη και χωρίς ουσία ρύθμιση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος που, όπως προτείνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών, υποβαθμίζει την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

2ο : Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την παραπάνω εισήγηση του κ. Βασίλειου Παπαγεωργόπουλου ως έχει και την αποστολή της στη Βουλή των Ελλήνων, στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., στους Αρχηγούς των Κομμάτων, στην ΚΕΔΚΕ, στο Δίκτυο Προέδρων Δημοτικών Συμβουλίων Ελλάδος, στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και στις ΤΕΔΚ της Χώρας.

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α. 66/03.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

 

Παπαγεωργόπουλος Βασίλειος Τσουκνιδάς Ιωάννης

Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Δήμαρχος Κουφαλίων

Πιστό Αντίγραφο

Ο Πρόεδρος

της Τοπικής Ένωσης Δήμων και

Κοινοτήτων Νομού Θεσσαλονίκης

 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Επικοινωνία με την ΤΕΔΚ Νομού Θεσσαλονίκης

Επικοινωνία με τους Δήμους του Νομού
Θεσσαλονίκης
Χρήσιμες Συνδέσεις

active³ 4.7 · © 2000 - 2017 IPS Ltd · Όροι χρήσης