INTERREG IIIA/ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ


ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΟΜΒΡΙΑΝΟΥ

 

26-6-2008 – Ώρα 13.00 - ΤΕΔΚ

 

O εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος αποτελεί στρατηγικό στόχο της ΤΕΔΚ Νομού Θεσσαλονίκης.

 

Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες εναλλακτικών μορφών τουρισμού παρουσιάζουν υψηλή και συνεχώς αυξανόμενη τουριστική ζήτηση, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας ειδικής θεματικής τουριστικής αγοράς με αναβαθμισμένες ποιοτικά υπηρεσίες και ενδιαφέροντα.

 

Η Τ.Ε.Δ.Κ του Νομού έχοντας ως στόχο τη συμβολή της στην ανάπτυξη του οικολογικού τουρισμού στο Νομό, προσδιόρισε ως Περιοχή κατάλληλη για την εφαρμογή πιλοτικών Δράσεων, την περιοχή μεταξύ των οικισμών Ζαγκλιβερίου, Πετροκεράσων (Δήμος Καλλινδοίων), Γερακαρούς (Δήμος Κορώνειας) και Λιβαδίου (Δήμος Βασιλικών), η οποία αποτελεί τμήμα του ορεινού όγκου Χολομώντα - Ομβριανού, βρίσκεται δυτικά του Χορτιάτη και λίγο νοτιότερα της περιοχής των λιμνών Κορώνειας και Βόλβης.

 

Η συγκεκριμένη Περιοχή διαθέτει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, όπως: διαδρομές σε δασωμένες ορεινές εκτάσεις προς τα χωριά Λιβάδι και Πετροκέρασα, οικισμούς με αξιόλογες αναπλάσεις, αγροτουριστικά καταλύματα, αγροκτήματα, κτλ. και κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε να προσελκύσει επισκέπτες για οικολογικό τουρισμό.

 

Η Πρόσκληση Β.2102 «Επενδύσεις στον Τομέα του Τουρισμού», του Μέτρου 2.1 της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA Ελλάδα-Βουλγαρία, παρέχει τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων έργων που «στοχεύουν στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας στον τουριστικό τομέα με την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, προσαρμοσμένων στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής» και που χωροταξικά εντάσσονται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές της χώρας, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο νομός Θεσσαλονίκης.

 

Η Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Θεσσαλονίκης προκειμένου να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της ανωτέρω Πρόσκλησης σχεδίασε για την Περιοχή το Έργο με τίτλο «Απόδραση στον Ορεινό Όγκο του Νομού Θεσσαλονίκης» και με στόχο την ανάδειξη τμήματος του ορεινού όγκου Ομβριανού του Νομού Θεσσαλονίκης ως προορισμού επισκεπτών για Οικολογικό Τουρισμό.

 

Το προτεινόμενο Εργο θα συμβάλει καθοριστικά στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και την γενικότερη ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.

 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος και της προαναφερθείσας Πρόσκλησης, στην υλοποίηση κάθε έργου απαιτείται η συνεργασία με Βούλγαρο εταίρο. Για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του προτεινόμενου Έργου η ΤΕΔΚ Ν. Θεσσαλονίκης έχει συνάψει Μνημόνιο Συνεργασίας με το Δήμο του Petrich, o οποίος ανήκει στις επιλέξιμες περιοχές της Βουλγαρικής Επικράτειας και έχει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για την συμμετοχή στα αποτελέσματα του Έργου.

 

Στο Έργο περιλαμβάνονται οι εξής Δράσεις:

 

Υποέργο 1: «Εκπόνηση Μελέτης Ανάπτυξης του Οικολογικού Τουρισμού στον Ορεινό Όγκο του Ν. Θεσσαλονίκης – Δημιουργία Πρωτογενούς Υλικού», προϋπολογισμός: 53.100 €

 

Το Υποέργο θα αποτελείται από δύο Δράσεις:

Α. Εκπόνηση Marketing Plan – «Ανάπτυξη του Οικολογικού Τουρισμού στον Ορεινό Όγκο του Ν. Θεσσαλονίκης»

Η Μελέτη θα καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα του οικολογικού τουρισμού στην περιοχή παρέμβασης (υποδομές, ελλείψεις, απειλές και ευκαιρίες), θα υποδείξει τις τοποθεσίες και τις δομές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την  ανάπτυξή του και θα εστιάσει στις μορφές προώθησης και προβολής που θα πρέπει να υλοποιηθούν, ώστε να γίνει η περιοχή παρέμβασης ελκυστικός τόπος προορισμού για τους επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Β. Συλλογή, Δημιουργία και Ψηφιοποίηση Δεδομένων για την υλοποίηση Γνωσιακής Πύλης (Portal), Πολυμεσικής Εφαρμογής (Cd), Ηλεκτρονικού Οδηγού για τους Ηλεκτρονικούς Σταθμούς Πληροφόρησης.

 

Υποέργο 2: «Δικτύωση», προϋπολογισμός: 55.460 €

Δημιουργία «Γραφείων Υποστήριξης Οικολογικού Τουρισμού»

 

Τα «Γραφεία Υποστήριξης» θα λειτουργήσουν ως «κεντρικοί κόμβοι» επιχειρησιακής συνεργασίας και παρουσίασης - προώθησης δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών των μελών του Φορέα και μεταξύ παρόμοιων φορέων στην Ελλάδα και τη γειτονική χώρα (Βουλγαρία).

 

Προβλέπεται η δημιουργία δύο (2) «Γραφείων Υποστήριξης»: ένα (1) στα κεντρικά γραφεία του EOT στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα λειτουργεί η Τ.Ε.Δ.Κ (μετά από Προγραμματική Συνεργασία με τον ΕΟΤ) και ένα (1) περιφερειακό στην περιοχή παρέμβασης (στο Δημοτικό Διαμέρισμα Πετροκεράσων). ν

 

Υποέργο 3:  «Δημιουργία ¨Γνωσιακής Πύλης¨», προϋπολογισμός: 141.600 €

 

Αντικείμενο του Υποέργου είναι η Σχεδίαση και η Ανάπτυξη Διαδικτυακής Γνωσιακής Πύλης για την παροχή άρτιας και εύχρηστης πληροφόρησης για τον οικολογικό τουρισμό της περιοχής παρέμβασης: στους δυνητικούς - πελάτες τουρίστες, σε Έλληνες και Ξένους, στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και τους ιδιώτες, στους φορείς και τις υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα ΜΜΕ.

 

Το αποτέλεσμα της Δράσης θα έχει το χαρακτήρα μίας ολοκληρωμένης Διαδικτυακής Γνωσιακής Πύλης, η οποία θα γίνει ο κύριος δίαυλος πρόσβασης μέσω του Διαδικτύου (Internet) σε ότι αφορά στον οικολογικό τουρισμό στην περιοχή παρέμβασης. Σημειώνουμε ότι το Διαδίκτυο είναι ένα από τα σημαντικότερα μέσα πληροφόρησης για τον τουρισμό.

 

Υποέργο 4: «Ενέργειες Προβολής και Προώθησης», προϋπολογισμός: 48.380 €

 

Το Υποέργο θα αποτελείται από  τέσσερις Δράσεις:

 

Α. Πολυμεσική Εφαρμογή Ανάδειξης Σημείων Φυσικού Κάλους (Multimedia CD)

Η Πολυμεσική Εφαρμογή, η οποία θα συνοδεύεται από φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό (video), θα υποστηρίζεται στα Ελληνικά, Αγγλικά και Βουλγάρικα, θα είναι καλλιτεχνικά επιμελημένη, ελκυστική για τον απλό χρήστη και χρήσιμη ως εργαλείο προβολής και προώθησης του Έργου.

 

Β. Ημερίδα – Εκδήλωση

Στόχος της Ημερίδας - Εκδήλωσης είναι να φέρει σε επαφή τους Φορείς των επιλέξιμων περιοχών (Ελλάδας και Βουλγαρίας), ώστε να πραγματοποιηθεί μεταφορά τεχνογνωσίας και ανταλλαγή πληροφοριών  από την εμπειρία του Φορέα Υλοποίησης στην ανάπτυξη του Οικολογικού Τουρισμού στην Περιοχή Παρέμβασης.

 

Γ. Έκδοση Εντύπων

Αντικείμενο της Δράσης αυτής είναι η Σχεδίαση και η Παραγωγή Εντύπων για την παροχή πληροφόρησης για τον οικολογικό τουρισμό της περιοχής παρέμβασης.

 

Δ. Πινακίδες Σήμανσης των Σημαντικότερων Σημείων Περιήγησης

Πινακίδες Καθοδήγησης: θα τοποθετηθούν στις οδούς πρόσβασης προς τις Περιοχές Ανάδειξης και θα δείχνουν την κατεύθυνση της πορείας και την απόσταση που θα πρέπει να διανύσει ο επισκέπτης.

Πινακίδες Παρουσίασης: θα τοποθετηθούν στις επιλεγμένες Περιοχές Ανάδειξης και θα περιλαμβάνουν σύντομη περιγραφή της Περιοχής Ανάδειξης, μικρή ιστορική αναδρομή και έναν χάρτη-οδηγό.

 

Με το έργο αυτό αναμένεται να ενισχυθεί το τουριστικό ρεύμα από τη γειτονική Βουλγαρία, αλλά και από άλλες χώρες και βέβαια περιοχές της Ελλάδας σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους που μπορεί να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες τουριστικής ανάπτυξης για την περιοχή, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες ταξιδιωτικών εμπειριών για τους επισκέπτες.

 
Επικοινωνία με την ΤΕΔΚ Νομού Θεσσαλονίκης

Επικοινωνία με τους Δήμους του Νομού
Θεσσαλονίκης
Χρήσιμες Συνδέσεις

active³ 4.7 · © 2000 - 2017 IPS Ltd · Όροι χρήσης